Tag: thuyết trình view_module view_stream

Bí quyết để thuyết trình một dự án thiết kế đầy tự tin

Cuối cùng cũng đến lúc! Bạn đã làm việc chăm chỉ, đã hợp tác, chỉnh sửa thiết kế của bạn dựa trên các phản hồi. Bây giờ là thời điểm cho mọi người thấy được thành quả của bạn! Sự thật là, dù thành quả của bạn có tuyệt vời đến đâu, thì một màn