#tag: thiết kế toàn diện

An Bùi khám phá với Thiết kế sáng tạo đa ngành - Multidisciplinary Design
An Bùi khám phá với Thiết kế sáng tạo đa ngành - Multidisciplinary Design
Multidisciplinary Design là một thuật ngữ “vừa mới, vừa lạ” tại Việt Nam. Mình đã có dịp đọc một bài viết sáng tạo liên quan và tìm hiểu về nó:…
  • Chỉ 12 phút đọc
Cách ta nghĩ về “thiết kế toàn diện” có thực sự toàn-diện?
Cách ta nghĩ về “thiết kế toàn diện” có thực sự toàn-diện?
Toàn diện là một lời hứa hẹn mênh mông – trên thực tế, nó rộng lớn như sự đa dạng của loài người – và đó là điều khiến nó…
  • Chỉ 7 phút đọc