#tag: thiết kế hình ảnh

Những thành tố cơ bản làm nên một thiết kế tuyệt vời
Những thành tố cơ bản làm nên một thiết kế tuyệt vời
Bài viết bởi TEO SIANG, nhà thiết kế thị giác. Thiết kế thị giác liên quan đến việc giúp cho vẻ đẹp của sản phẩm được hoàn hảo và nhất quán. Để…
  • Chỉ 20 phút đọc