Tag: thiên tài view_module view_stream

8 thiên tài tự học nổi tiếng của hội hoạ thế giới

Ở một số khu vực trên thế giới, các nghệ sĩ hoạt động bên ngoài hệ thống chính quy thường được cho là giỏi hơn so các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Các chuẩn mực và quy tắc được ngụ ý là hai thứ làm cản trở sự sáng tạo.

Einstein, Picasso và Mozart: Sự sáng tạo bên trong những thiên tài liệu có phải là một dạng tài năng?

Chỉ duy nhất chỉ số IQ sẽ không thể mang lại cho bạn sự sáng tạo! Dù bạn sở hữu trí thông minh, vẫn sẽ không đủ để tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn từng dùng tất cả năng lượng và thời gian mà mình có để nỗ lực hoàn thành một tác phẩm