loading

#tag: thế chiến thứ 2

Vai trò của Thiết kế đồ họa trong Chiến tranh Thế giới thứ 2
Vai trò của Thiết kế đồ họa trong Chiến tranh Thế giới thứ 2
Thiết kế đồ họa đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nhất là trong giai đoạn chính trị và xã hội biến động. Điều này đã được thể hiện…
  • Chỉ 15 phút đọc
Thiết kế là vũ khí mạnh mẽ nhất trong thế chiến thứ 2
Thiết kế là vũ khí mạnh mẽ nhất trong thế chiến thứ 2
Nhân loại đã nhận ra rằng chất lượng của vũ khí chính là các đặc điểm thiết kế làm nao núng quân thù.
  • Chỉ 10 phút đọc