loading

#tag: thanku

Thương hiệu kính mắt Thanku lấy cảm hứng từ thập niên 80
Thương hiệu kính mắt Thanku lấy cảm hứng từ thập niên 80
Định hướng nghệ thuật và thiết đồ hoạ bởi Alejandro Gavancho dành cho bộ nhận diện thương hiệu Thanku lấy cảm hứng từ thập niên 80. Alejandro Gavancho là một…
  • Chỉ 3 phút đọc