#tag: thành luke

TEDxUAH chủ đề Black Mirror - Công nghệ đã tác động đến chúng ta thế nào?
TEDxUAH chủ đề Black Mirror - Công nghệ đã tác động đến chúng ta thế nào?
Chủ nhật vừa qua, iDesign đã có mặt tại sự kiện TEDxUAH với chủ đề Black Mirror. Trong chủ đề này, các diễn giả nói về sự ảnh hưởng, cả…
  • Chỉ 5 phút đọc