Tag: tập vẽ view_module view_stream

Bạn còn e ngại về kĩ năng vẽ tay của mình? Hãy bắt đầu với bài tập sau đây

Nếu bạn chẳng biết vẽ gì khác ngoài đôi mắt hay những chi tiết linh tinh, có thể là do bạn thiếu sự tự tin chứ không phải là không có tố chất. Khi đã nắm rõ các kĩ năng cơ bản của việc vẽ tay, các tác phẩm của bạn sẽ được cải thiện

Vẽ tay - Hướng dẫn nhập môn thần tốc

Kĩ năng cơ bản của việc vẽ vời bao gồm 2 điều: học cách điều khiển đôi tay và cách nhìn. 6 bài tập dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện khả năng vẽ vời! Nhắc nhẹ: khi xem qua 6 bài tập dưới đây, mình khuyên bạn nên có bên mình một cây viết và