#tag: tang lễ

Exit Here - Nhà tang lễ giúp tôn vinh người đã khuất theo cách riêng của cuộc đời họ
Exit Here - Nhà tang lễ giúp tôn vinh người đã khuất theo cách riêng của cuộc đời họ
Nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực đón khách Oliver Peyton đã hợp tác cùng với Transit Studio để tạo ra một cửa hàng cung cấp dịch vụ tang lễ tại…
  • Chỉ 4 phút đọc
Kiến trúc Nhà Tang lễ: Lời chia tay trân trọng dành cho người đã khuất
Kiến trúc Nhà Tang lễ: Lời chia tay trân trọng dành cho người đã khuất
Một nghiên cứu từ kiến trúc Hà Lan tìm kiếm góc nhìn mới mẻ về cách ta nhìn các nhà tang lễ ngày nay. HofmanDujardin đề xuất ý tưởng mới…
  • Chỉ 3 phút đọc