#tag: strand

Chiếc đèn dạng kén lấy cảm hứng từ những chú tằm
Chiếc đèn dạng kén lấy cảm hứng từ những chú tằm
Studio thiết kế Layer của Benjamin Hubert đã tạo ra một loạt những chiếc đèn treo dạng kén cho thương hiệu nội thất Đan Mạch Muuto, lấy cảm hứng từ…
  • Chỉ 3 phút đọc