loading

#tag: steve job

Bản chất của sáng tạo: Khi ý tưởng không đến từ hư vô
Bản chất của sáng tạo: Khi ý tưởng không đến từ hư vô
Nhiều người nghĩ rằng họ không sáng tạo là vì họ không nghĩ ra được cái gì mới mẻ, nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, họ chỉ không gắn…
  • Chỉ 6 phút đọc