#tag: Söre Popitz

Söre Popitz: Nghệ sĩ nữ duy nhất trong lĩnh vực thiết kế đồ họa ở Bauhaus
Söre Popitz: Nghệ sĩ nữ duy nhất trong lĩnh vực thiết kế đồ họa ở Bauhaus
Bà đã từng học về typography với Jan Tschichold và học thiết kế với László Moholy-Nagy + Herbert Bayer. Vậy tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe đến tên…
  • Chỉ 16 phút đọc