loading

#tag: screen printing

‘Lỡ’ thành một cặp mà vẫn muốn làm việc chung, studio We Are Out of Office sáng tạo nên mô hình làm việc mới
‘Lỡ’ thành một cặp mà vẫn muốn làm việc chung, studio We Are Out of Office sáng tạo nên mô hình làm việc mới
Cặp đôi thiết kế Winneke de Groot và Felix van Dam, còn được biết đến dưới cái tên We Are Out of Office, đã bắt đầu giấc mơ tự do…
  • Chỉ 3 phút đọc
Fanzine Mardi - Dự án thử nghiệm in lụa của sinh viên Camille Charbonneau
Fanzine Mardi - Dự án thử nghiệm in lụa của sinh viên Camille Charbonneau
Một vài dự án được thực hiện với mục đích hoàn toàn để thử nghiệm, chẳng có mục đích nào cao cả ở đây ngoài việc hoàn thành dự án…
  • Chỉ 3 phút đọc