#tag: samy fecih

Arena Multimedia đem đến Hồ Chí Minh lớp Animation Masterclass từ animator đẳng cấp thế giới Samy Fecih
Arena Multimedia đem đến Hồ Chí Minh lớp Animation Masterclass từ animator đẳng cấp thế giới Samy Fecih
Ban Tổ chức từ Bad Clay và Arena Multimedia hân hạnh giới thiệu đến các bạn VFX Artists, 3D Artists và cộng đồng những người trẻ làm hoạt hình trẻ…
  • Chỉ 9 phút đọc