loading

#tag: rule

Nguyên tắc đầu tiên của quảng cáo
Nguyên tắc đầu tiên của quảng cáo
Giáo sư chuyên ngành quảng cáo, Jon Anderson, đã dạy tôi rằng: Nguyên tắc đầu tiên của quảng cáo là không một ai phải miễn cưỡng hay cố gắng để xem…
  • Chỉ 4 phút đọc