loading

#tag: remake

Phân tích The Lion King bản remake 2019 và bản gốc: Phần nào hay hơn?
Phân tích The Lion King bản remake 2019 và bản gốc: Phần nào hay hơn?
Bản phim gốc 1994 vẫn có phần vượt trội hơn so với bản remake. Nó mang hơi thở nguyên bản và giàu trí tưởng tượng hơn.
  • Chỉ 11 phút đọc