loading

#tag: Rachel Walker-Hook

Vẻ đẹp đại dương được tái hiện qua đa dạng các sản phẩm từ gỗ và nhựa thông
Vẻ đẹp đại dương được tái hiện qua đa dạng các sản phẩm từ gỗ và nhựa thông
Trong những năm qua, các nghệ sĩ tài năng luôn khám phá khả năng sáng tạo với nhựa thông. Vật liệu dễ uốn nắn này giống với thủy tinh nhưng…
  • Chỉ 3 phút đọc