loading

#tag: post-traumatic

Home: Kí ức ảm đạm trong những căn nhà bỏ hoang ở Iran
Home: Kí ức ảm đạm trong những căn nhà bỏ hoang ở Iran
Nếu phải chọn một từ để diễn tả các bộ ảnh của Gohar Dashti, thì từ đó phải là hậu sang chấn (post-traumatic). Lớn lên trong một thị trấn, nơi…
  • Chỉ 3 phút đọc