#tag: playable

Trò chơi Kids gây nghiện chỉ sau 30 phút nhập game
Trò chơi Kids gây nghiện chỉ sau 30 phút nhập game
Với cách minh hoạ và diễn hoạt đơn giản, Kids, một game mới của Michael Frei và Mario con Rickenbach đã tạo nên cơn sốt từ khi xuất hiện. Thuộc…
  • Chỉ 3 phút đọc