#tag: phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia London

Phát hiện hình vẽ bí mật ẩn dưới bức tranh vô giá của Leonardo da Vinci
Phát hiện hình vẽ bí mật ẩn dưới bức tranh vô giá của Leonardo da Vinci
Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia London tự hào có bộ sưu tập nghệ thuật đẳng cấp thế giới.  Ngoài các bức tranh của các họa sĩ trường phái ấn tượng và họa sĩ phong cảnh huyền…
  • Chỉ 4 phút đọc