loading

#tag: phong trào

Phong trào vẽ tranh tường Black Lives Matter vươn mình mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ
Phong trào vẽ tranh tường Black Lives Matter vươn mình mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ
Các tác phẩm ủng hộ phong trào Black Lives Matter xuất hiện trên khắp nước Mỹ như lời tuyên ngôn đầy quả quyết chống lại sự phân biệt chủng tộc.…
  • Chỉ 10 phút đọc
Steampunk - Kỷ nguyên vĩ đại nhất chưa hề tồn tại
Steampunk - Kỷ nguyên vĩ đại nhất chưa hề tồn tại
Steampunk được xem là “kỷ nguyên vĩ đại nhất dù chưa hề tồn tại”. Đây là một nhánh nhỏ của thể loại khoa học viễn tưởng, bao hàm chủ nghĩa…
  • Chỉ 9 phút đọc