loading

#tag: phòng tranh

House of Trash - Một không gian sống hoàn toàn làm từ rác
House of Trash - Một không gian sống hoàn toàn làm từ rác
Nhà sản xuất tân tiến thế giới Miniwiz đã chứng minh các sản phẩm bền vững khi hết chu kì sử dụng có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho việc…
  • Chỉ 3 phút đọc
Bảo tàng Louvre ở Paris vừa mới bị ngập lụt?
Bảo tàng Louvre ở Paris vừa mới bị ngập lụt?
Ngày nay, càng có nhiều nghệ sĩ sử dụng tác phẩm của mình để bình phẩm về vấn đề biến đổi khí hậu. Thông thường, các nghệ sĩ thường hứng…
  • Chỉ 3 phút đọc
Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 2 - Sài Gòn)
Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 2 - Sài Gòn)
Bối cảnh nghệ thuật đương đại ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nở rộ trong vài năm gần đây. Nó không còn bị cuốn trong những cuộn vải…
  • Chỉ 3 phút đọc
Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 1 - Hà Nội)
Những phòng tranh đáng chú ý nhất tại Việt Nam (Phần 1 - Hà Nội)
Nền nghệ thuật ở Việt Nam dường như đang vươn rộng đôi cánh của mình khi các nghệ sĩ bản địa dần tạo nên được tiếng vang qua những tác…
  • Chỉ 5 phút đọc