#tag: phô mai

Nhận diện thương hiệu ngày nay phải nghiêm túc? Chú chó bán phô mai ở Pick & Cheese sẽ chứng minh điều ngược lại
Nhận diện thương hiệu ngày nay phải nghiêm túc? Chú chó bán phô mai ở Pick & Cheese sẽ chứng minh điều ngược lại
Studio thiết kế Caterina đã tạo ra Bert, “chú chó giao phô mai có học thức, hóm hỉnh và vô cùng yêu thích phô mai. Bert nghĩ rằng thật ra…
  • Chỉ 4 phút đọc