#tag: persia

Bộ nhận diện tươi mát dành cho thương hiệu xuất khẩu chanh Rey Limón
Bộ nhận diện tươi mát dành cho thương hiệu xuất khẩu chanh Rey Limón
Menta Picante thiết kế bộ nhận diện cho thương hiệu xuất khẩu chanh Rey Limón. Rey Limón là một công ty xuất khẩu chanh Persia ra thị trường thế giới…
  • Chỉ 3 phút đọc