#tag: people + AI research

Nhìn lại những điểm sáng về thiết kế của Google trong năm qua
Nhìn lại những điểm sáng về thiết kế của Google trong năm qua
Bài viết dưới đây là đánh giá hàng năm của Google nhằm nhấn mạnh các dự án thiết kế đáng chú ý trong năm. 2018 là một năm có nhiều…
  • Chỉ 9 phút đọc