#tag: opentype

Vận dụng Opentype để khai phá sức mạnh con chữ (Phần 2)
Vận dụng Opentype để khai phá sức mạnh con chữ (Phần 2)
Số là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc soạn thảo văn bản cũng như thiết kế. Nó được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực và hầu…
  • Chỉ 7 phút đọc
Vận dụng Opentype để khai phá sức mạnh con chữ (Phần 1)
Vận dụng Opentype để khai phá sức mạnh con chữ (Phần 1)
Opentype có thể được hiểu là một định dạng phông chữ (Typeface) mở rộng cho máy tính. Nó có khả năng chứa hàng ngàn kí tự, tích hợp nhiều hệ…
  • Chỉ 7 phút đọc