#tag: Olana Janfa

[Studia-round] Kỳ 7 | Gặp gỡ chàng họa sĩ với cảm hứng vẽ tranh từ những di sản của đất nước Ethiopian
[Studia-round] Kỳ 7 | Gặp gỡ chàng họa sĩ với cảm hứng vẽ tranh từ những di sản của đất nước Ethiopian
Olana Janfa đã tạo ra hơn 70 tác phẩm nghệ thuật chỉ hơn sáu tháng bắt đầu cầm cọ vẽ. Studia-round là chuỗi bài phỏng vấn, trò chuyện cùng các nghệ sĩ…
  • Chỉ 5 phút đọc