#tag: Nhan Pham

Nguồn gốc của tư duy thiết kế và những người đã góp phần tạo ra nó (Phần 2)
Nguồn gốc của tư duy thiết kế và những người đã góp phần tạo ra nó (Phần 2)
Hóa ra sự sáng tạo không phải là món quà hiếm hoi dành cho những ai may mắn, mà là phần tự nhiên trong tư duy và hành vi con…
  • Chỉ 17 phút đọc
Nguồn gốc của tư duy thiết kế và những người đã góp phần tạo ra nó (Phần 1)
Nguồn gốc của tư duy thiết kế và những người đã góp phần tạo ra nó (Phần 1)
Tư duy thiết kế là thứ gì đó vốn có trong nhận thức của con người; là phần quan trọng của những gì làm cho chúng ta trở thành con…
  • Chỉ 10 phút đọc