loading

#tag: nguyên tắc nghệ thuật

Làm cách nào để tự học các nguyên tắc nghệ thuật cơ bản?
Làm cách nào để tự học các nguyên tắc nghệ thuật cơ bản?
Christian Bunyan tham gia với trang Dribbble để chia sẻ con đường của mình trong hành trình học hỏi về nghệ thuật với ngân sách khiêm tốn. Thêm vào đó…
  • Chỉ 9 phút đọc
Các yếu tố và nguyên tắc trong nghệ thuật (P.2)
Các yếu tố và nguyên tắc trong nghệ thuật (P.2)
Trong phần trước chúng ta đã biết 7 yếu tố cấu thành một tác phẩm thiết kế, nghệ thuật. Vậy để có một tác phẩm đẹp chúng ta sẽ kết…
  • Chỉ 10 phút đọc
Các yếu tố và nguyên tắc trong nghệ thuật (P.1)
Các yếu tố và nguyên tắc trong nghệ thuật (P.1)
Thuộc lòng các nguyên tắc và các yếu tố của nghệ thuật giúp các nghệ sĩ sắp xếp ý tưởng, tác phẩm của họ và nghĩ về cách người khác…
  • Chỉ 4 phút đọc