#tag: nguyên tắc material design

Material Design: những nguyên tắc căn bản (phần 2)
Material Design: những nguyên tắc căn bản (phần 2)
Tiếp nối phần 1 về những nguyên tắc căn bản trong Material Design, phần 2 sẽ nó về style guide trong Material, bao gồm màu sắc, icon, typography, hình ảnh,…
  • Chỉ 8 phút đọc
Material Design: những nguyên tắc căn bản (phần 1)
Material Design: những nguyên tắc căn bản (phần 1)
Material Design là một bước phát triển của Flat Design, có thể gọi là Flat Design 2.0. Nói ngắn gọn, thay vì toàn bộ là Flat như hiện nay, Material Design…
  • Chỉ 5 phút đọc