#tag: Nguyễn Hoàng Tú

NTK Nguyễn Hoàng Tú và nỗi mê đắm với chất liệu
NTK Nguyễn Hoàng Tú và nỗi mê đắm với chất liệu
Những kỹ thuật ráp nối, chi tiết thủ công tinh tế hay kỹ thuật xử lý chất liệu mà anh sử dụng trong các thiết kế của mình đều để…
  • Chỉ 10 phút đọc