loading

#tag: Người Nhện: Vũ trụ mới

‘Spider-Man: Into the Spider’: Đội ngũ sáng tạo theo phong cách dân chủ
‘Spider-Man: Into the Spider’: Đội ngũ sáng tạo theo phong cách dân chủ
"Ý tưởng của bất kỳ ai cũng có thể là ý tưởng tốt nhất. Quy trình thiết kế chưa bao giờ là việc 'ý tưởng của tôi so với ý…
  • Chỉ 18 phút đọc