#tag: narrative

‘True Blue Story’: Kĩ thuật kể chuyện độc đáo và lạ lùng trên Internet
‘True Blue Story’: Kĩ thuật kể chuyện độc đáo và lạ lùng trên Internet
Một kĩ thuật kể chuyện độc đáo và lạ lùng mà bạn chưa từng biết đến trên Internet. Vài năm về trước, một người bạn của tôi gửi mail và…
  • Chỉ 10 phút đọc