#tag: murals

Phong trào vẽ tranh tường Black Lives Matter vươn mình mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ
Phong trào vẽ tranh tường Black Lives Matter vươn mình mạnh mẽ trên khắp nước Mỹ
Các tác phẩm ủng hộ phong trào Black Lives Matter xuất hiện trên khắp nước Mỹ như lời tuyên ngôn đầy quả quyết chống lại sự phân biệt chủng tộc.…
  • Chỉ 10 phút đọc