#tag: mural

‘Together We Are One’ thông điệp vui tươi trên con đường nghệ thuật ở Old Trafford của Manchester
‘Together We Are One’ thông điệp vui tươi trên con đường nghệ thuật ở Old Trafford của Manchester
Một dự án cộng đồng mới đã được khởi động tại Old Trafford với hy vọng mang lại nét nghệ thuật và sự tích cực cho con đường trong thành…
  • Chỉ 3 phút đọc
Graffiti, Mural và Street Art khác nhau như thế nào?
Graffiti, Mural và Street Art khác nhau như thế nào?
Các bức vẽ được thực hiện để bày tỏ những gì mà người nghệ sĩ nghĩ nhưng cách thức thể hiện nó với công chúng là điều quan trọng và…
  • Chỉ 6 phút đọc
Pablo Picasso và những tác phẩm góp phần lật đổ chế độ Phát xít
Pablo Picasso và những tác phẩm góp phần lật đổ chế độ Phát xít
"Tôi chỉ toàn tâm toàn ý đến việc làm sao đặt sự nhân đạo nhiều hết mức có thể vào trong các bức vẽ. Chẳng phải mọi người luôn nhìn…
  • Chỉ 13 phút đọc