#tag: motchutmy

Hướng về bàn thờ gia tiên qua dự án ‘một nén tâm hương’ của motchutmy
Hướng về bàn thờ gia tiên qua dự án ‘một nén tâm hương’ của motchutmy
Thắp nhang từ lâu đã trở thành một phong tục của người dân Việt Nam. Nhiều gia đình thắp nhang mỗi ngày để cầu sức khỏe, bình an, cầu tài…
  • Chỉ 7 phút đọc