#tag: minna

Sự tinh giản gắn kết mọi người của trà trái cây có gas đến từ thương hiệu Minna
Sự tinh giản gắn kết mọi người của trà trái cây có gas đến từ thương hiệu Minna
Minna ra mắt dòng sản phẩm trà trái cây có gas, được thiết kế bao bì bởi Gander. Minna kể với Gander về dự án của mình khi đang chế…
  • Chỉ 3 phút đọc