#tag: mì gói

Đồ án tốt nghiệp về hộp mì gói dành giải thưởng thiết kế
Đồ án tốt nghiệp về hộp mì gói dành giải thưởng thiết kế
Đây là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên thiết kế ở Đài Loan, Dian Mian đã giành Design Mark 2017 tại giải thưởng thiết kế Golden Pin Concept.…
  • Chỉ 3 phút đọc