#tag: màu xanh

Thổi bùng cảm hứng với các thiết kế bằng màu Classic Blue
Thổi bùng cảm hứng với các thiết kế bằng màu Classic Blue
PANTONE 19-4052 Classic Blue – Xanh cổ điển chính là màu sắc được Viện Pantone công bố cho năm 2020. Được xem là một trong những đơn vị có tầm…
  • Chỉ 3 phút đọc
Câu chuyện về nguồn gốc của YlnMn - chất ‘màu xanh’ từ phòng thí nghiệm
Câu chuyện về nguồn gốc của YlnMn - chất ‘màu xanh’ từ phòng thí nghiệm
Chẳng còn màu nào trên thế giới này được khám phá tiếp nữa — hay ít nhất đó là những gì mà một kẻ đang dạo mua họa cụ sẽ…
  • Chỉ 9 phút đọc
Màu xanh và lí do mắt xanh không tồn tại
Màu xanh và lí do mắt xanh không tồn tại
COLORSCOPE là loạt bài nghiên cứu về màu sắc của CNN, khám phá nhận thức riêng biệt của từng nền văn hóa đối với mỗi màu sắc khác nhau; đem đến những khái…
  • Chỉ 7 phút đọc