#tag: Maryanne Moodie

Weaving Art - sự trở lại đầy ngẫu hứng của nghệ thuật dệt thủ công
Weaving Art - sự trở lại đầy ngẫu hứng của nghệ thuật dệt thủ công
Weaving trở lại không phải để tiếp tục nhiệm vụ tạo nên tấm áo manh quần phục vụ đời sống hằng ngày. Trong giai đoạn Hậu hiện đại đầy hỗn…
  • Chỉ 8 phút đọc