loading

#tag: maison man-do

Nhà hàng Maison Mận-đỏ mang nét đẹp cổ điển của văn hoá Đông Dương
Nhà hàng Maison Mận-đỏ mang nét đẹp cổ điển của văn hoá Đông Dương
Cuối thế kỷ 19 đầu 20, Đông Dương (hay còn gọi là Indochine trong tiếng Pháp) là tên gọi dành cho các nước thuộc địa cũ của Pháp, gồm Annam…
  • Chỉ 3 phút đọc