#tag: mail art

Mail Art - Nghệ thuật trong những bức thư tay
Mail Art - Nghệ thuật trong những bức thư tay
Năm 1976, một làn sóng sáng tạo đã lớn mạnh trong chính những hòm thư quen thuộc. Nhà giám tuyển Joanna Espin đã chia sẻ những tác phẩm tuyệt vời…
  • Chỉ 6 phút đọc
Từ A - Z các thuật ngữ nghệ thuật có thể bạn chưa tỏ tường (phần 4)
Từ A - Z các thuật ngữ nghệ thuật có thể bạn chưa tỏ tường (phần 4)
Việc nắm được một số thuật ngữ là điều cần thiết khi tìm hiểu và học hỏi về các kiến thức nghệ thuật, từ đó tạo nên nền tảng vững…
  • Chỉ 15 phút đọc