#tag: M. C. Escher

Những nghệ sĩ và công trình sáng tạo tiêu biểu về Tessellation
Những nghệ sĩ và công trình sáng tạo tiêu biểu về Tessellation
Tessellations là một kỹ thuật trong trang trí sử dụng các khối hình học để tạo nên họa tiết trang trí có tính lặp lại và thẩm mỹ cao, được…
  • Chỉ 5 phút đọc