#tag: lưới đánh cá

Bureo - xưởng tái chế lưới đánh cá thành đồ chơi
Bureo - xưởng tái chế lưới đánh cá thành đồ chơi
Bureo, một xưởng sản xuất Mỹ, đã tìm ra cách để giảm số lượng lưới cá nhựa cũ. Quy trình của Bureo tập trung ở Chile. Net Positiva, chương trình…
  • Chỉ 3 phút đọc
Adidas làm đồ bơi từ lưới đánh cá
Adidas làm đồ bơi từ lưới đánh cá
“1.000 bộ đồ bơi có thể được làm từ một chiếc lưới đánh cá lớn” – Roger Halm, Giám đốc thiết kế Adidas chia sẻ.
  • Chỉ 3 phút đọc