#tag: lũ lụt

Bảo tàng Louvre ở Paris vừa mới bị ngập lụt?
Bảo tàng Louvre ở Paris vừa mới bị ngập lụt?
Ngày nay, càng có nhiều nghệ sĩ sử dụng tác phẩm của mình để bình phẩm về vấn đề biến đổi khí hậu. Thông thường, các nghệ sĩ thường hứng…
  • Chỉ 3 phút đọc