#tag: loài ong

Loài ong hiếm làm nên những chiếc tổ tuyệt đẹp từ cánh hoa
Loài ong hiếm làm nên những chiếc tổ tuyệt đẹp từ cánh hoa
Ngoài O. avosetta và O. tergestensis, các nhà khoa học mới chỉ thấy cách làm tổ này ở hai loài ong khác được biết Tuy nhiên, các loài ong khác…
  • Chỉ 6 phút đọc
The Good of the Hive - Đi khắp thế giới vẽ 50 ngàn con ong
The Good of the Hive - Đi khắp thế giới vẽ 50 ngàn con ong
Nếu bạn chưa biết thì ong là một trong những loài động vật có tầm quan trọng sống còn đối với loài người, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.…
  • Chỉ 8 phút đọc