#tag: learning skill

Hướng dẫn và bài tập về thiết kế đồ họa dành cho Game Designer
Hướng dẫn và bài tập về thiết kế đồ họa dành cho Game Designer
Thiết kế (Design) là một công việc được hình thành từ lâu đời, nhưng thiết kế đồ họa (Graphic Design) mới chỉ thực sự tìm thấy những nguyên tắc cốt…
  • Chỉ 11 phút đọc
Làm thế nào để tôi ngừng quên những gì đã học?
Làm thế nào để tôi ngừng quên những gì đã học?
Tại sao bạn quên hầu hết nội dung những cuốn sách hay bài blog chỉ sau vài giờ? Tôi đã ngồi trong quán cà phê suốt hai giờ, đọc vô…
  • Chỉ 13 phút đọc