#tag: landing page

Thuật ngữ UX/UI kỳ 4: Website (Phần 1)
Thuật ngữ UX/UI kỳ 4: Website (Phần 1)
Trong các bài viết trước, chúng ta đã nghiên cứu đến tính khả dụng trong thiết kế, cũng như đã nêu lên được sự khác biệt thường bị nhầm lẫn…
  • Chỉ 9 phút đọc
Case Study: Ứng dụng typography trong thiết kế landing page
Case Study: Ứng dụng typography trong thiết kế landing page
Bài viết bởi Lucy Coker, sinh viên ngành thiết kế UI tại RED Academy (Luân Đôn). Brief của dự án Mục tiêu của dự án là thiết kế một phiên bản…
  • Chỉ 6 phút đọc
10 Landing Page có thiết kế đẹp mắt bằng minh họa
10 Landing Page có thiết kế đẹp mắt bằng minh họa
Landing page là một trong những tài sản marketing giá trị nhất khi bắt đầu có web. Tuy nhiên, để tạo ra một thiết kế landing page chuyển đổi không…
  • Chỉ 6 phút đọc