#tag: kỷ lục nhiệt độ

Chúng ta vừa sống sót qua một tuần nắng nóng kỷ lục trên toàn thế giới
Chúng ta vừa sống sót qua một tuần nắng nóng kỷ lục trên toàn thế giới
Tuy không có một ghi chép riêng biệt nào chứng minh được sự tăng nhiệt này là do trái đất nóng lên nhưng khi xem xét các hiện tượng trên…
  • Chỉ 8 phút đọc