#tag: Krzysztof Domaradzki

Những poster in lụa chi tiết của Krzysztof Domaradzki
Những poster in lụa chi tiết của Krzysztof Domaradzki
Krzysztof Domaradzki là một nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ hoạ và nghệ sĩ minh hoạ. Sau khi nhận bằng Thạc sĩ về Vẽ tranh và Điêu khắc từ Học…
  • Chỉ 3 phút đọc